"

เกี่ยวกับออร์แกนนิคส์

The Organics Team

ออร์แกนนิคส์รับออกแบบ ติดตั้ง สร้างและทำระบบควบคุมมลพิษ ที่มีคุณภาพสูงสำหรับสายธารของเสีย (waste streams) ที่แตกต่างกัน จุดแข็งในเรื่องของวิศวกรรมการฝังกลบ

นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีอุปกรณ์ที่ สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมให้กับผู้ใช้จัดการกับปัญหาการควบคุม มลพิษที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งจะต้องมีการออกแบบจากพื้นฐานความรู้เชิงขั้นตอนทางวิศวกรรม (engineering knowhow)

ออร์แกนนิคส์สามารถจัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์สำหรับการใช้งานดังต่อไปนี้

  • ระบบหอเผาบำบัดแก๊สเสีย (waste gas flaring systems)
  • ระบบรวบรวมแก๊สเสีย (waste gas fieldwork collection systems)
  • ระบบการใช้แก๊สเสียให้เป็นประโยชน์(waste gas utilisation systems)
  • ระบบตรวจสอบแก๊สเสียอัตโนมัติ (waste gas automated monitoring systems)
  • ระบบรวบรวมน้ำชะขยะฝังกลบ (landfill leachate collection systems)
  • น้ำชะขยะฝังกลบและระบบบำบัดน้ำเสีย (landfill leachate & wastewater treatment systems)
  • ระบบการลดค่าสารอินทรีย์ไอระเหย (VOC) (VOC abatement systems)
  • หน่วยประมวลผลสำหรับการประยุกต์ใช้ในโรงงานที่ซับซ้อน (unit-processes for use with complex process plant applications) และ
  • ระบบรวบรวมข้อมูลระยะไกลและระบบการดำเนินงานสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น(remote data collection and operation systems for the above equipment)

ที่ผ่านมาบุคลากรที่ทำงานกับทางบริษัทได้มีส่วนร่วมในการติดตั้งระบบมา ประมาณ 300 ครั้ง ตั้งแต่ปี 1985 รายการอ้างอิงสามารถขอรับข้อมูลได้จากแผนกการตลาด

บริษัทไม่เพียงแต่นำเสนอข้อเสนอบนพื้นฐานของราคา แต่เรายังสามารถออกแบบและสร้างอุปกรณ์เฉพาะสำหรับการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้ใช้

ในการตรวจสอบความสามารถของเรา เลือกหัวข้อที่น่าสนใจจากรายการด้านล่าง คุณสามารถส่งอีเมล์ถึงออร์แกนนิคส์โดยคลิกที่ลิงค์ของผู้ติดต่อ contacting us หรืออีเมล์โดยตรง comms@organics.com เรายินดีรับฟังทุกความคิดเห็น การสอบถามและการขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถดาวโหลดเอกสารข้อมูลแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เราเตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์ไว้มากกว่า 30 ชนิด ได้ที่ product pages

Data sheet downloads: เกี่ยวกับออร์แกนนิคส์

กลับไปที่หน้าก่อนหน้าน