ติดต่อออร์แกนนิคส์

ประเทศอังกฤษ

ประเทศในกลุ่มเซาท์ อีสท์ เอเชีย

Organics Group plc

Sovereign Court II
University of Warwick Science Park
Coventry
CV4 7EZ
United Kingdom

Tel: +44 (0)24 7669 2141
Fax: +44 (0)24 7669 2238

Organics Asia Co., Ltd

ซันเฮ้าส์ 51/282 หมู่ 7 เมืองเอก 1 ถนน วิภาวดีรังสิต หลักหก จังหวัด ปทุมธานี ประเทศไทย 12000

Sun House
51/282 Moo 7 Muang Ake
Phase 1, Viphawadee
Rangsit Road, T. Luk Hok
A. Muang, Patumtani
THAILAND 12000

Tel: +66 2 564 0828
Fax: +66 2 997 8019

Email: comms@organics.com