สินค้าและบริการของออร์แกนนิคส์

UK

ระบบหอเผา

ออร์แกนนิคส์รับออกแบบระบบหอเผา 6 ประเภท: หอเผา AC Range, หอเผา SC Range Ground, หอเผา MC Range Ground, หอเผา LHC Range, หอเผา RB Range, หอเผา SMART

อ่านเพิ่มเติม


Hong Kong

ระบบน้ำชะขยะ

ออร์แกนนิคส์ (Organics) นำเสนอประเภทของระบบบำบัดน้ำชะขยะที่หลากหลาย แต่ละระบบสามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน

อ่านเพิ่มเติม


Malaysia

ระบบแก๊ส

ระบบแก๊สของออร์แกนนิคส์ที่รับติดตั้ง: เครื่องมือวิเคราะห์แก๊สฉีด (Feed gas analysis equipment), เครื่องมือวิเคราะห์แก๊สไอเสีย (Exhaust gas analysis equipment), ระบบทำความเย็นด้วยอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient-air Line Cooler),การผลิตไฟฟ้าจากแก๊สฝังกลบ (Electricity Generation From Landfill Gas), ระบบ Gas Chillers (Gas Chillers), ระบบตรวจสอบการแพร่กระจาย (Distributed Monitoring Systems), เครื่องกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen Sulphide Scrubbers), ชุดอุปกรณ์ปั๊มแก๊ส (Gas Pumping Sets), ระบบเปลี่ยนแก๊สเคลื่อนที่ให้เป็นของเหลว (Mobile Gas Liquefaction Units)

อ่านเพิ่มเติม


ระบบการดำเนินงาน

ระบบการดำเนินงานที่ทางออร์แกนนิคส์สามารถดำเนินการติดตั้ง: ชุดอุปกรณ์อาศัยการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ (Activated Air Units), ไซโคล (Sy-clone), การควบคุมกลิ่น (Odour Control)

อ่านเพิ่มเติม


ระบบเปลี่ยนของเสียไปเป็นพลังงาน

ระบบเปลี่ยนของเสียไปเป็นพลังงานที่หลากหลายของออร์แกนนิคส์: ระบบที่สร้างขึ้นเอง (Build, Own, Operate), ระบบการแปรสภาพเป็นแก๊ส (Gasification Systems), กระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศ (Anaerobic Digestion), การเปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงาน (Waste To Energy), คลีนไพโรไลซิ (เคเเร้นจ์, ทีเเร้นจ์), แกลแฟด (Galfad), ของเสียคือแหล่งกำเนิดพลังงาน (Waste As An Energy Resource)

อ่านเพิ่มเติม

กลับไปที่หน้าก่อนหน้านี้