"

ระบบหอเผา MC Range Ground

หอเผาที่มีเปลวไฟที่ถูกหุ้ม (shrouded flame flares) ที่ช่วงอุณหภูมิการเผาไหม้ถึง 1,200 องศาเซลเซียส และระยะเวลาเก็บ (retention time) 0.5 วินาที

 • การควบคุมอุณหภูมิเปลวไฟแบบอัตโนมัติ (automatic flame temperature control)
 • เปลวไฟที่ไม่สามารถสังเกตเห็น (non-visible flame)
 • เปลวไฟแพร่รุนแรง 1200 องศาเซลเซียส (turbulent diffusion flame 1200oC)
 • กาควบคุมการปล่อยแก๊ส (emission control)

ข้อมูลเค้าร่างข้อกำหนดสำหรับหน่วยมาตรฐาน

 • อัตราการไหลที่มีอยู่ในช่วง : 250 ถึง 10,000 Nm3/h
 • แรงดันเพิ่มขึ้นข้ามเครื่องส่งแก๊ส : ประมาณ 150 mbar
 • อุณหภูมิเปลวไฟ : 1150 ถึง 1200 องศาเซลเซียส
 • ระยะเวลาเก็บ (retention time) น้อยที่สุด 0.5 วินาที
 • ความเข้มข้นของมีเทนขั้นต่ำสำหรับการเผาไหม้ที่อุณหภูมิเฉพาะ : 25% CH4

หอเผา MC range เตรียมไว้เพื่อการเผาไหม้ที่อุณหภูมิ 1200องศาเซลเซียส สำหรับระยะเวลาเก็บที่ระบุไว้ เพื่อจำกัด รูปแบบสำหรับการควบคุมการเผาไหม้

สิ่งสำคัญในการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีนี้คือการเพิ่มอุณหภูมิของกระบวนการเผาไหม้เป็น 1200 องศาเซลเซียส และคงอุณหภูมินี้ไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

สามารถใช้ได้เฉพาะหอเผาชนิดเปลวหุ้ม (shrouded flare) ซึ่งควบคุมให้เกิดการสูญเสียความร้อนต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและยังสามารถคงอุณหภูมิไว้ตามที่ได้ออกแบบไว้ สำหรับระยะเวลาที่กำหนดภายในห้องเผาไหม้ (combustion chamber) ในปริมาตรที่เพียงพอ

ในการคำนวณ จำเป็นต้องคำนวณระยะเวลาเก็บอย่างถูกต้องซึ่งเกี่ยวข้องกับปริมาตรของแก๊สฝังกลบและปริมาตรอากาศที่จำเป็นเพื่อทำให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์และอุณหภูมิที่ถูกต้อง การผสมทางทฤษฎีหรือทางอุดมคติของอากาศและก๊าซมีเทน (methane)  อัตราส่วนประมาณ 10:1 ในความเป็นจริงจะเกิดการผสมไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการผสมของแก๊สต้องใช้อากาศปริมาณมากขึ้น โดยการเติมอากาศให้ได้อัตราส่วนประมาณ 15:1 เพื่อเพิ่มเปลวไฟและรักษาอุณหภูมิสูงในระดับที่ต้องการไว้

การควบคุมการสูญเสียอุณหภูมิและอากาศการเผาไหม้ จึงสำคัญกับระบบหอเผาชนิดนี้โดยหอเผา MC Range ให้สเปคที่เหมาะสมในแง่ของประสิทธิภาพในการทำลายและการกำจัด ด้วยเทคนิคในเรื่องของระยะเวลาเก็บและวิธีการควบคุมอุณหภูมิการเผาไหม้

หากต้องการอุณหภูมิเปลวไฟสูงได้ถึง 1200 องศาเซลเซียส สำหรับทางเลือกและเพิ่มวิธีการเผาไหม้มีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาในชุดอุปกรณ์หอเผา RB Range แทน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร (ภาษาอังกฤษเท่านั้น): ระบบหอเผา MC Range Ground


  Warning: Use of undefined constant ds_url - assumed 'ds_url' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /homepages/34/d404072852/htdocs/organics.co.uk/th/_function-th.php on line 105
 • MC Class flare


กลับไปที่หน้าก่อนหน้าน