"

ระบบหอเผา LHC Range

การเผาไหม้ที่ปลอดภัยของแก๊สที่มีค่าความร้อนต่ำ

หอเผาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเผาไหม้ของแก๊สที่มีค่าทางความร้อนต่ำ ในกระบวนการที่ปกคลุมด้วยแก๊สมีเทน 5% ถึง 20%

คุณสมบัติที่สำคัญ

หอเผา LHC Range (ความจุความร้อนต่ำ) ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาของแก๊สเผาไหม้ (combusting gases) ที่มีค่าความร้อนหรือความจุความร้อนต่ำเทคนิคควบคุมการเผาไหม้ให้เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าการสูญเสียความร้อนลดลงในขณะที่อากาศและแก๊สผสมยังคงอยู่ในระดับที่สูงมาก

หอเผาแก๊สฝังกลบ ตัวอย่างเช่นใช้แก๊สมีเทนที่เข้มข้นต่ำสุดตามปกติแก๊สมีเทนที่ใช้เผาไหม้ในหอเผาประมาณ 15 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์จากการปฏิบัติพบว่าการเผาไหม้ควรจะหยุดเมื่อก๊าซมีเทนลดลงต่ำกว่า 20 เปอร์เซ็นต์เพื่อหลีกเลี่ยงการระเบิด การเผาไหม้ LHC Range ถูกออกแบบมาเพื่อการเผาไหม้ที่มีแก๊สมีเทนต่ำกว่า 20 เปอร์เซ็นต์แต่ก็มีมาตรการป้องกันการระเบิดภายในและสามารถทำงานได้ถึงแม้ว่าจะมีแก๊สมีเทนเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ในอากาศ

ช่วงขนาด

การเผาไหม้ LHC Rangeมี size range มาตรฐาน 250 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงปริมาตรอัตราการไหลที่สูงขึ้นสามารถทำได้โดยการติดตั้งชุดอุปกรณ์เพิ่มเติม

การประยุกต์ใช้

การเผาไหม้ LHC Range เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานที่ฝังกลบเก่าซึ่งยังคงมีปัญหาของแก๊สมีเทนเกิดขึ้นในความเข้มข้นเพียงพอที่จะก่อให้เกิดปัญหา แต่ไม่เพียงพอที่จะเผาไหม้ด้วยเทคนิคการเผาไหม้โดยทั่วไป

หอเผา LHC Range อาจจะนำไปใช้กับช่วงที่นำแก๊สออกจากกระแสธารในกระบวนการที่มีค่าความร้อนต่ำ ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการเผาไหม้แทนที่จะปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ

 กลับไปที่หน้าก่อนหน้าน