"

ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำชะขยะ

น้ำชะขยะและแก๊สฝังกลบทั้งสองมักจะมาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน : จากการสลายตัวของสารอินทรีย์

ทางบริษัทนำเสนอการแก้ปัญหาของแก๊สหลุมฝังกลบ รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาสำหรับน้ำชะขยะ ที่อยู่ในสถานะแก๊สและสายธารของเหลวจากหลุมฝังกลบ แต่ไม่ตรงกับความต้องการที่แตกต่างกัน

เพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาแก๊สหลุมฝังกลบ เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องรู้ปริมาณของแก๊สที่เกี่ยวข้องและความเข้มข้นของก๊าซมีเทน ข้อมูลดังกล่าวสามารถทราบข้อมูลได้จากการตรวจสอบหลุม (boreholes) และการทดลองสูบน้ำ

สิ่งที่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับน้ำชะขยะ

1. อัตราการไหลที่คาดการณ์ไว้ว่าต้องใช้ในการบำบัด

2. ส่วนประกอบของน้ำชะขยะที่แหล่งกำเนิด

3. ข้อมูลส่วนประกอบของการระบาย ที่จำเป็นสำหรับผู้ควบคุม

จากข้อมูลนี้ เทคโนโลยีที่จำเป็นเพื่อตอบสนองความสามารถในการระบาย มีเทคโนโลยีโดยประมาณ 20 เทคโนโลยีหลักที่สามารถนำมาใช้ในการบำบัดน้ำชะขยะ

แต่ละเทคโนโลยีอาจเกิดจากหลายวิธีการรวมกันร่วมกับกระบวนการทางวิศวกรรมเคมีอื่นๆ ทำให้มีความหลากหลายของทางเลือกจากแต่ละวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้มีความเหมาะสมในด้านราคาและคุณภาพ

1. อัตราการไหลที่คาดการณ์ไว้ว่าต้องใช้ในการบำบัด

การประมาณอัตราการไหลของน้ำชะขยะจะขึ้นอยู่กับขอบเขตของการกำหนดวัตถุประสงค์ในการบำบัดน้ำชะขยะ ตามความจำเป็นเพื่อสกัดกั้นและบำบัดน้ำชะขยะที่ไหลต่อเนื่องออกนอกบริเวณ ซึ่งจะมีการวางแผนที่จะเอาน้ำชะขยะออกจากบริเวณและควบคุมน้ำชะขยะในการฝังกลบจำเป็นจะต้องมีการศึกษาในเรื่องสมดุลของน้ำ

อัตราการไหลน้ำชะขยะจะมีมากขึ้นขึ้นอยู่กับขอบเขตของการไหลเข้าของน้ำเข้าบริเวณพื้นที่และไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางชีวภาพกรณีที่เกี่ยวกับแก๊สหลุมฝังกลบ การไหลเข้าของน้ำได้จากปริมาณน้ำฝนและน้ำใต้ดินรวมทั้งกิจกรรมทางชีวภาพ

การประมาณการอัตราการผลิตน้ำชะขยะยากกว่าการประมาณการอัตราการผลิตแก๊สหลุมฝังกลบยกเว้นบริเวณพื้นที่ที่มีอยู่อย่างเพียงพอ จะต้องอาศัยทักษะของนักอุทกธรณีวิทยาที่มีความชำนาญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษาภาคสนามและตามด้วยการทดลองสูบน้ำ

2. ส่วนประกอบของน้ำชะขยะที่แหล่งกำเนิด

ส่วนประกอบของน้ำชะขยะในเชิงทฤษฎีสามารถตรวจสอบได้ในระหว่างการทดลองและใช้เป็นรูปแบบพื้นฐานของการวิเคราะห์ ตัวอย่างที่นำมาทดสอบจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับการปฏิบัติที่ดีที่สุดและผ่านการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างเหมาะสม

3. ข้อมูลส่วนประกอบของการระบาย ที่จำเป็นสำหรับผู้ควบคุม

ปริมาณน้ำชะขยะควรจะถูกบำบัดตามปริมาณการระบายที่ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับการระบายสู่แหล่งน้ำบนดิน หรือบริษัทน้ำในท้องถิ่น สำหรับการระบายสู่ท่อระบายน้ำ อาจจะมีหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอำนาจกำกับดูแลในบางกรณี

เป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับกระบวนการบำบัดใด ๆ ก่อนการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเคมี เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องตกลงปริมาณการระบายที่ได้รับการอนุญาตกันตามสัญญาก่อนการติดตั้งอุปกรณ์บำบัด

ซึ่งแตกต่างจากกรณีแก๊สหลุมฝังกลบ ใช้วิธีการเผาไหม้ในการแก้ปัญหา แต่ละเทคโนโลยีนำมาใช้โดยตรงกับเป้าหมายการบำบัดที่มีลักษณะเฉพาะหากมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางของการวางแผนหรือการสร้างวิธีการที่แตกต่างกันของการบำบัดตามความต้องการ สามารถเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตามที่เสนอ

วิธีการบำบัด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบำบัดที่ใช้ได้โปรดดูในส่วนของดัชนีสินค้าใน leachate หรือลิงค์ด้านบน เพื่อดูวิธีการบำบัดที่นำเสนอโดยออร์แกนนิคส์ได้ให้คำอธิบายเบื้องต้นของทางเลือกสำหรับการบำบัดน้ำชะขยะและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละสถานการณ์ที่สามารถนำไปใช้และสิ่งสำคัญที่จะได้รับการพิจารณาเปรียบเทียบประเภทของเงินทุนและต้นทุนการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร (ภาษาอังกฤษเท่านั้น): ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำชะขยะ


  Warning: Use of undefined constant ds_url - assumed 'ds_url' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /homepages/34/d404072852/htdocs/organics.co.uk/th/_function-th.php on line 105
 • Eductor pumps

 • Warning: Use of undefined constant ds_url - assumed 'ds_url' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /homepages/34/d404072852/htdocs/organics.co.uk/th/_function-th.php on line 105
 • Evaporation

 • Warning: Use of undefined constant ds_url - assumed 'ds_url' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /homepages/34/d404072852/htdocs/organics.co.uk/th/_function-th.php on line 105
 • Finance and operate

 • Warning: Use of undefined constant ds_url - assumed 'ds_url' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /homepages/34/d404072852/htdocs/organics.co.uk/th/_function-th.php on line 105
 • Floating decanter

 • Warning: Use of undefined constant ds_url - assumed 'ds_url' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /homepages/34/d404072852/htdocs/organics.co.uk/th/_function-th.php on line 105
 • Leachate treatment

 • Warning: Use of undefined constant ds_url - assumed 'ds_url' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /homepages/34/d404072852/htdocs/organics.co.uk/th/_function-th.php on line 105
 • Methane stripping systems

 • Warning: Use of undefined constant ds_url - assumed 'ds_url' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /homepages/34/d404072852/htdocs/organics.co.uk/th/_function-th.php on line 105
 • Pneumatic pumps

 • Warning: Use of undefined constant ds_url - assumed 'ds_url' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /homepages/34/d404072852/htdocs/organics.co.uk/th/_function-th.php on line 105
 • Sequencing Batch Reactors

 • Warning: Use of undefined constant ds_url - assumed 'ds_url' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /homepages/34/d404072852/htdocs/organics.co.uk/th/_function-th.php on line 105
 • Thermally-driven ammonia stripping

 • Warning: Use of undefined constant ds_url - assumed 'ds_url' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /homepages/34/d404072852/htdocs/organics.co.uk/th/_function-th.php on line 105
 • Treatability unit


กลับไปที่หน้าก่อนหน้าน