"

ระบบ Ammonia Stripping

แยกแอมโมเนียออกจากน้ำชะขยะด้วยกระบวนการทางกายภาพ จากแก๊สหลุมฝังกลบไปเพิ่มความร้อนน้ำชะขยะ หรือกำจัดออกได้ด้วยการปรับค่าพีเอช (pH)

ข้อมูลโดยทั่วไป

 • การกำจัดแอมโมเนียที่สามารถคาดการณ์ได้
 • เหมาะสำหรับการกำจัดแอมโมเนีย
 • ระดับการระบายน้อยกว่า 10 mg/l
 • สามารถปรับค่าความเป็นกรดและกระบวนการความร้อน
 • พื้นที่เฉพาะที่ออกแบบตามวัตถุประสงค์

คุณสมบัติที่สำคัญ

 • เป็นวิธีการบำบัดที่มีต้นทุนต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำชะขยะหรือของเหลวอื่น ๆ ที่ปนเปื้อนด้วยแอมโมเนียไอออน
 • เทคโนโลยีนี้จะสามารถใช้งานได้ในพื้นที่ที่สามารถระบายแอมโมเนียด้านนอกออกได้
 • อุปกรณ์ทำงานด้วยวิธีการบำบัดทางกายภาพและมีความน่าเชื่อถือมากกว่าระบบบำบัดทางชีวภาพ
 • มีทางเลือกในเรื่องของอุปกรณ์เพื่อการตรวจสอบและการควบคุม

ช่วงขนาด

Ammonia strippers  จากทางออร์แกนนิคส์สามารถนำมาใช้สำหรับการไหลของของเหลวที่มีปริมาณถึง 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันสามารถลดปริมาณแอมโมเนียลง10:1 การกำจัดแอมโมเนียในปริมาณที่มากขึ้นอาจต้องใช้อุณหภูมิสูง ระดับ ค่าพีเอช (pH) สูงความเข้มข้นแอมโมเนียไอออนมากกว่าประมาณ 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตรก็อาจจำเป็นที่จะต้องพิจารณารูปแบบของการกำจัดอากาศไอเสียด้วยวิธีล้างกรดหรือโดยวิธีการเผา

การใช้งานทั่วไป

Ammonia stripping เป็นเทคนิคที่นำไปใช้กับการบำบัดน้ำชะขยะฝังกลบที่ต้องการลดระดับแอมโมเนียลง แต่ความเข้มข้นขององค์ประกอบอื่น ๆ เช่น ค่า COD และโลหะหนัก ยังอยู่ในระดับที่อนุญาตให้ระบายออกได้ ค่าใช้จ่ายต่ำเมื่อเทียบกับระบบอื่น ๆ ความต้องการพลังงานสำหรับการไหลเวียนของอากาศมีค่าน้อยกว่าในระบบเพิ่มอากาศ (equivalent aerated system) และหัวแรงดันน้ำที่จำเป็นเพื่อเพิ่มความสูงของ stripper column เมื่อดำเนินการด้วย in-line pre-filtration จะสามารถทำงานได้เป็นเวลาหลายปีด้วยการบำรุงรักษาที่น้อยมาก

 

ดาวน์โหลดเอกสาร (ภาษาอังกฤษเท่านั้น): ระบบ Ammonia Stripping


  Warning: Use of undefined constant ds_url - assumed 'ds_url' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /homepages/34/d404072852/htdocs/organics.co.uk/th/_function-th.php on line 105
 • Ammonia stripping systems

 • Warning: Use of undefined constant ds_url - assumed 'ds_url' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /homepages/34/d404072852/htdocs/organics.co.uk/th/_function-th.php on line 105
 • Thermally-driven ammonia stripping


กลับไปที่หน้าก่อนหน้าน