"

เครื่องมือวิเคราะห์แก๊สฉีด

เครื่องมือวิเคราะห์แก๊สฉีดแบบ On-line (On-line feed gas equipment) วัดปริมาณมีเทน (methane), คาร์บอนไดออกไซด์ (carbon dioxide) และออกซิเจน (oxygen)

เป็นส่วนสำคัญในการจัดการระบบรวบรวมแก๊สเพื่อที่จะเข้าใจคุณภาพแก๊สบริเวณหลุมฝังกลบแตกต่างกันตามสภาพการดำเนินงานและเวลา

แก๊สหลุมฝังกลบเป็นแก๊สที่ยากต่อการตรวจสอบ มีแนวโน้มที่จะเกิดการอิ่มตัวกับความชื้นนำไปสู่​​การรวมตัวในชิ้นส่วนที่กำลังทำงาน เช่นเดียวกับแก๊สที่มีการปนเปื้อนทำให้เซ็นเซอร์ทำงานไม่แม่นยำและสร้างความเสียหายอื่นๆ ซึ่งไม่เหมาะกับสภาพแวดล้อม

ระบบที่ออร์แกนนิคส์นำเสนอรวมการกรองแก๊สฉีด (feed gas filtration) โดยที่แก๊สฉีดจะถูกนำไปเพิ่มความร้อนเบื้องต้นเพื่อหลีกเลี่ยงการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำและป้องกันน้ำท่วมในบริเวณนั้น

คุณสมบัติที่สำคัญ

  • การตรวจสอบแบบ on- line ของแก๊สมีเทน คาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน
  • แก๊สตัวอย่างจะถูกนำไปเพิ่มความร้อนเบื้องต้นเพื่อหลีกเลี่ยงการควบแน่น
  • การกรองแก๊สตัวอย่าง
  • ระบบลดปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นภายใน
  • มาตรการการป้องกันน้ำท่วมในบริเวณนั้นและการแจ้งเตือนภัย

 

ดาวน์โหลดเอกสาร (ภาษาอังกฤษเท่านั้น): เครื่องมือวิเคราะห์แก๊สฉีด


    Warning: Use of undefined constant ds_url - assumed 'ds_url' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /homepages/34/d404072852/htdocs/organics.co.uk/th/_function-th.php on line 105
  • Feed gas analysis equipment


กลับไปที่หน้าก่อนหน้าน