"

เครื่องมือวิเคราะห์แก๊สไอเสีย

ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นและการควบคุมตามกฎหมาย การติดตามการปล่อยก๊าซไอเสียจากแก๊สหลุมฝังกลบและระบบใช้งาน กลายเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการจัดการ

เมื่อเร็วๆ นี้สำนักงานมาตรฐานสิ่งแวดล้อมประเทศอังกฤษ จัดทำข้อกำหนดในเรื่องของปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ออกไซด์ของไนโตรเจนและไฮโดร คาร์บอนเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ทั้งปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์และออกไซด์ของไนโตรเจนสามารถวัดค่าได้อย่างสะดวก แต่ไฮโดรคาร์บอนเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ยังไม่สามารถทำการตรวจสอบในช่วงที่ต้องการ ทราบค่าได้การปล่อยแก๊สไอเสียจะถูกนำมาเป็นตัวบอกปริมาณออกซิเจนซึ่งโดย มาตรฐานปกติจะมีค่า 3% ในประเทศอังกฤษ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการตรวจสอบปริมาณออกซิเจน

แก๊สอื่นๆ ที่อาจจะถูกตรวจสอบ ได้แก่ไฮโดรเจนซัลไฟด์, ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึงแม้ว่าแก๊สเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับไอเสียจาก อุปกรณ์การเผาไหม้แก๊สหลุมฝังกลบ

คุณสมบัติที่สำคัญ

  • การตรวจสอบแบบ on - line คุณภาพแก๊สไอเสีย
  • การเข้าสู่ระบบข้อมูลผลสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้ม (trend analysis)
  • ระบบที่ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับการสุ่มตัวอย่างแบบตามลำดับ (sequential sampling) ระบบการสุ่มตัวอย่างหลายจุด (multi-point sampling systems)เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพื้นฐานการสร้าง

ข้อกำหนดตามสำนักงานมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้มั่นใจว่าระบบหอเผามีการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต้องไม่ให้ความเข้มข้นของการปล่อยแก๊สเกินกว่าที่กำหนด เมื่ออ้างถึงอุณหภูมิปกติและความดันปกติ (NTP=0 องศาเซลเซียส และ 1013 มิลลิบาร์) และที่ปริมาณออกซิเจน 3%

  • Carbon monoxide (CO)- 50 mg/Nm3
  • Oxides of nitrogen (NOx) - 150 mg/Nm3
  • Unburned hydrocarbons - 10 mg/Nm3

ข้อกำหนดสำหรับการตรวจสอบเพื่อนำไปใช้กับหอเผาแบบปิด

คำแนะนำที่ควรได้รับ ในเรื่องระดับของการตรวจสอบและเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับ สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีความปลอดภัยและการตรวจสอบการทำงาน/การสุ่มตัวอย่าง ควรจะดัดแปลงหอเผาแบบปิดตามความเหมาะสมต่อสถานการณ์ ควรจะวิเคราะห์ความเข้มข้นของแก๊สเป็นประจำทุกปีเพื่อตรวจสอบ trace gases

ดาวน์โหลดเอกสาร (ภาษาอังกฤษเท่านั้น): เครื่องมือวิเคราะห์แก๊สไอเสีย


    Warning: Use of undefined constant ds_url - assumed 'ds_url' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /homepages/34/d404072852/htdocs/organics.co.uk/th/_function-th.php on line 105
  • Exhaust gas analysis equipment


กลับไปที่หน้าก่อนหน้าน