"

ระบบตรวจสอบการแพร่กระจาย

ระบบการสุ่มตัวอย่างแก๊สสำหรับอาคารและระบบป้องกันบริเวณโดยรอบ

  • สามารถจัดหาระบบแก๊สที่หลากหลาย
  • การทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
  • การเข้าสู่ระบบข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

คุณสมบัติที่สำคัญ

ระบบตรวจสอบการแพร่กระจาย (Distributed Monitoring Systems) จะทำการเก็บแก๊สตัวอย่างจากสถานที่โดยรอบ ผ่านชุดของเครือข่ายท่อเล็กๆ เพื่อการวิเคราะห์แก๊สที่ต้องการวัดและการอ่านข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ในภายหลัง

เมื่อระดับแก็สที่ต้องการตรวจสอบเกินกว่าที่กำหนดสัญญาณเตือนภัยจะทำงาน ด้วยระฆังหรือไฟกระพริบ หรือผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์

ช่วงขนาด

ระบบตรวจสอบการแพร่กระจาย (Distributed Monitoring Systems) ไม่มีข้อจำกัดจำนวนของจุดตรวจสอบออร์แกนนิคส์เคยทำการติดตั้งระบบนี้ครอบคลุมยี่สิบถึงสามสิบสองจุดต่ออาคาร

การใช้งานทั่วไป

ระบบตรวจสอบการแพร่กระจาย (Distributed Monitoring Systems) สามารถใช้ในการตรวจสอบบรรยากาศซึ่งอาจมีอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์รวมถึงระบบอากาศที่มีออกซิเจนลดลง สำหรับอาคารที่ตั้งอยู่บริเวณหลุมฝังกลบที่มีระดับของแก๊สมีเทนสูง และอาจส่งผลให้เกิดส่วนผสมวัตถุระเบิด

มีการใช้งานระบบนี้ในด้านอื่นๆ ตัวอย่างเช่นการตรวจสอบระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเรือนปลูกพืชทดลองหรือการตรวจสอบระดับสารอินทรีย์ระเหย (VOC) ในห้องเก็บเอกสารหรือรูปภาพ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร (ภาษาอังกฤษเท่านั้น): ระบบตรวจสอบการแพร่กระจาย


    Warning: Use of undefined constant ds_url - assumed 'ds_url' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /homepages/34/d404072852/htdocs/organics.co.uk/th/_function-th.php on line 105
  • Distributed monitoring system


กลับไปที่หน้าก่อนหน้าน