"

ชุดอุปกรณ์อาศัยการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ

ระบบที่มีปฏิกิริยาออกซิเดชั่นทางเคมีเกิดขึ้นอัตราสูงสำหรับควบคุมกลิ่นจากแหล่งกำเนิดกลิ่น

วิธีแรงดันไฟฟ้าสูง (high-voltage) นำไปใช้กับการสร้าง ultra-violet light, catalytic wire mesh, โมเลกุลในอากาศแวดล้อมมีการแบ่งออกและเปลี่ยนเป็นพลังงาน การแปลงความชื้นและอากาศเข้าไปในการไหลที่ประกอบด้วยส่วนผสมของอะตอมที่ไม่เสถียร ไอออนและอนุมูล ร่วมกับระดับความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาเคมีของอิเล็กตรอนที่สูงขึ้น ซึ่งโมเลกุลอากาศนั้นอาจจะฉีดเข้าไปในแก๊สที่มีสารประกอบที่กำหนดไว้ผลที่ได้คือการเกิดออกซิเดชั่นอัตราสูงของโมเลกุลกลิ่น

ด้วยเทคโนโลยีที่ค่อนข้างเรียบง่าย แต่มีศักยภาพอย่างมาก กลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เหลืออาจจะถูกกำจัดออกอย่างสมบูรณ์จากแก๊สหลายกระบวนการ โมเลกุลอากาศทำปฏิกิริยากับ oxidisable compounds แล้วให้ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, น้ำ,ไนโตรเจนและสารที่ไม่มีอันตรายอื่นๆ ซึ่งเป็นปฏิกิริยาแบบไม่ผันกลับ

คุณสมบัติที่สำคัญ

  • การควบคุมกลิ่นที่มีประสิทธิภาพสูงโดยวิธีการ high-rate oxidation ของสสารเป้าหมาย
  • ไม่มีการย้ายชิ้นส่วน, มีการสึกหรอทางกล, ไม่มีการเพิ่มสารเคมี, ไม่มีความต้องการน้ำและไม่มีของเสีย
  • ความต้องการในการใช้พลังงานต่ำ

ข้อมูลสำคัญ

  • อัตราการไหล : 2,000 ถึง 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ของการไหลของแก๊สไอเสีย กระแสขนาดใหญ่อาจจะอาศัยโมดูลหลายโมดูล
  • ความต้องการพลังงาน : 5 กิโลวัตต์ต่อ 1,000 ลูกบาศก์เมตร
  • ข้อกำหนดพื้นที่ : โมดูลมาตรฐานที่ใหญ่ที่สุด มีพื้นที่ขนาด กว้าง 1.5 เมตร x ลึก 1.0 เมตร x สูง 2.4 เมตร การเข้าถึงด้านหน้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเข้าถึงการควบคุมและการบริการ

ชุดอุปกรณ์ Deodorisation กับ Activated Air ขึ้นอยู่กับการเกิดออกซิเดชั่นความเร็วสูง (high-speed oxidation) โมเลกุลเกิดออกซิไดด์ โดยวิธีการนี้จะไม่สามารถตรวจพบโดยการสูบดมด้วยจมูก

ชุดอุปกรณ์ Activated Air ประกอบด้วยตู้สแตนเลสที่มี wide-mesh UV-catalysts ซึ่ง ambient air จะถูกส่งผ่านหน่วยนี้จากบรรยากาศโดยไม่ต้องมีการบำบัดและผ่านการให้รังสีก่อน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร (ภาษาอังกฤษเท่านั้น): ชุดอุปกรณ์อาศัยการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ


    Warning: Use of undefined constant ds_url - assumed 'ds_url' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /homepages/34/d404072852/htdocs/organics.co.uk/th/_function-th.php on line 105
  • Activated air units


กลับไปที่หน้าก่อนหน้าน