"

ระบบที่สร้างขึ้นเอง

ทางเลือกด้านการเงินและการดำเนินงาน

การจัดการแก๊สฝังกลบและน้ำชะขยะแบบปกติ อาจซับซ้อน คาดเดายาก ค่าใช้จ่ายสูง และสิ้นเปลืองเวลา

หลายกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบริเวณฝังกลบอาจไม่ต้องการที่จะจัดการเรื่องนี้เอง การส่งผ่านความรับผิดชอบไปยังบริษัทที่เชี่ยวชาญทำให้ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความล้มเหลวของระบบรวมทั้งการอำนวยความสะดวกในการติดตั้ง สามารถประมาณการทางการเงินที่ชัดเจนซึ่งเป็นประเด็นพื้นฐานสำหรับการจัดการ

ออร์แกนนิคส์มีตัวเลือกที่หลากหลายในเรื่องของการให้เช่าและซื้อสัญญาเช่าแบบ Build Own and Operate (BOO), Build Own Operate and Transfer (BOOT) และ Design, Build and Operate (DBO)

คุณสมบัติที่สำคัญ

 • การดำเนินงานทางด้านการเงินโรงงานและดำเนินการโดยบริษัทผู้เชี่ยวชาญ
 • อัตราคงที่สำหรับการบำบัดอย่างต่อเนื่อง
 • อัตราผันแปรแปรสำหรับการไหลบนภาระพื้นฐาน
 • ข้อตกลงระยะยาว
 • ความรับผิดชอบเต็มรูปแบบที่ได้รับการยอมรับในหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของโรงงาน

ข้อดี

 • ไม่มีการลงทุนเพิ่ม
 • ทุกการออกแบบ การคิดค้นและการดำเนินงาน ดำเนินการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญได้รวมทักษะที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเอาไว้
 • ข้อมูลจากการบริหารจัดการของลูกค้าจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลาการออกแบบและก่อสร้าง
 • ข้อมูลจากการบริหารจัดการโครงการของลูกค้าและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจะลดลงในระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการ
 • ความเกี่ยวข้อง/ความรับผิด สำหรับการดำเนินการโรงงานและการบำบัดรักษาน้อยที่สุด

ในการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกในการบำบัดน้ำชะขยะจำนวนของตัวแปรสำคัญที่จะต้องพิจารณา มีดังต่อไปนี้

 • อัตราการไหลของน้ำชะขยะ
 • ส่วนของน้ำชะขยะที่จะได้รับการบำบัด
 • ความเข้มข้นของการระบายที่ได้รับอนุญาตสำหรับน้ำชะขยะหลังจากที่ได้รับการบำบัด

ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการบำบัด ขั้นตอนในการพัฒนาของโครงการดังกล่าวแบบครบวงจรมีดังนี้

 • การประเมินผลข้อมูล
 • การออกแบบ
 • การเสนอแผน
 • การวางแผน
 • การผลิต การติดตั้งและการทดสอบการใช้งานของระบบ
 • การดำเนินการ


 

ดาวน์โหลดเอกสาร (ภาษาอังกฤษเท่านั้น): ระบบที่สร้างขึ้นเอง


  Warning: Use of undefined constant ds_url - assumed 'ds_url' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /homepages/34/d404072852/htdocs/organics.co.uk/th/_function-th.php on line 105
 • Finance and operate


กลับไปที่หน้าก่อนหน้าน