"

การเปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงาน

การเปลี่ยนขยะชุมชน (municipal solid waste) ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าผ่านกระบวนการผลิตแก๊ส (Gasification)

ระบบจะเปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงาน โดยมีกระบวนการดังนี้ การบำบัดของเสียขั้นต้น (waste pre-treatment), กระบวนการแปรสภาพเป็นแก๊ส (gasification), การบำบัดแก๊ส (gas treatment) และการผลิตพลังงาน (energy generation)

 • การคัดแยกขยะ (waste sorting)
 • กระบวนการแปรสภาพเป็นแก๊ส (gasification)
 • การบำบัดก๊าซ (gas treatment)
 • การผลิตพลังงาน (energy generation)

ของเสียจะอยู่ที่สถานที่รวบรวมและมีการจัดเรียงคร่าวๆ ด้วย front-end loader วัตถุขนาดใหญ่จะถูกนำออกสำหรับแยกกำจัด ของเสียที่เหลือจะถูกส่งผ่านไปยังสถานที่เรียงลำดับ ซึ่งจะต้องอาศัยการตัดสินใจเพื่อออกแบบพื้นที่แบบเฉพาะ

สำหรับการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากชีวมวล (gasifier) ของเสียวัตถุดิบ (feedstock waste) จะถูกแบ่งและทำให้แห้งพร้อมสำหรับการโหลดเข้าสู่การผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากชีวมวล (gasifier) ฝุ่นละอองและน้ำมันดินจะถูกกำจัดออกจากระบบก่อนที่ syn-gas จะผ่านเข้าสู่ internal combustion engine เป็นกระบวนการที่จะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ

คุณสมบัติที่สำคัญ

 • จากบริเวณหอรับเปลี่ยนเป็นไฟฟ้า เป็นการแก้ปัญหาแบบครบวงจร
 • ลดของเสียวัตถุดิบร้อยละสิบห้าของปริมาตรวัตถุดิบ
 • ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามี intertwasteเท่านั้นที่สามารถผ่านไปทำการฝังกลบ
 • แปลงหนี้สินเป็นทรัพย์สิน
 • ง่ายและน่าเชื่อถือ

การจัดการของเสีย

มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการกระแสของเสียในหลายประเทศทั่วโลกขณะนี้ หนึ่งในตัวเลือกที่สำคัญสำหรับการพิจารณาคือการได้รับพลังงานกลับคืนจากขยะชุมชน  (municipal solid waste) ที่ได้รับก่อนที่จะกำจัดและลดปริมาตรกระแสของเสีย

ระบบการแปรสภาพเป็นแก๊สของออร์แกนนิคส์ได้รับการออกแบบไม่ให้มีซับซ้อนจนเกินไป หมายความว่าเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องอาศัยช่างเทคนิคที่มีทักษะสูง

การแปรสภาพเป็นแก๊ส

การแปรสภาพเป็นแก๊สทำได้โดยการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ด้วยความร้อน ในกรณีที่อากาศไม่มีเพียงพอที่จะสนับสนุนการเผาไหม้อย่างเต็มรูปแบบ พลังงานจะถูกปล่อยจาก Organics systems เทียบเท่ากับพลังงานจาก internal combustion engine

ข้อดี

 • การแปลงของเสียชีวมวลให้เป็นพลังงานทันที
 • ลดของเสียให้เป็นเถ้าถ่านง่ายต่อการฝังกลบ
 • ทางเลือกการจัดการแบบบูรณาการทั้งของเสียเปียกและของเสียแห้งให้เป็นแหล่งพลังงานแบบเดียว
 • ไม่มีอากาศส่วนเกินในกระบวนการลดความร้อนซึ่งป้องกันการสะสมของแก๊สมลพิษที่เป็นอันตราย การตั้งค่าอุปกรณ์สามารถรองรับความหลากหลายของประเภทของเสีย ที่จะผ่านเครื่อง thermal reactor

การแปรสภาพเป็นแก๊สของออร์แกนนิคส์ (Organics gasification system) ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความหลากหลายของความเข้มข้นของเสียอินทรีย์เป็นสิ่งจำเป็นต่อระบบเพื่อที่จะออกแบบเพื่อเปลี่ยนขยะชุมชน (Municipal Solid Waste) เป็นแก๊สการกำจัดโดยวิธีการการแปรสภาพเป็นแก๊สโดยแปลงของเสียให้เป็นพลังงานเพื่อลดความต้องการในการกำจัด

 

ดาวน์โหลดเอกสาร (ภาษาอังกฤษเท่านั้น): การเปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงาน


  Warning: Use of undefined constant ds_url - assumed 'ds_url' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /homepages/34/d404072852/htdocs/organics.co.uk/th/_function-th.php on line 105
 • GALFAD

 • Warning: Use of undefined constant ds_url - assumed 'ds_url' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /homepages/34/d404072852/htdocs/organics.co.uk/th/_function-th.php on line 105
 • Waste as an Energy Resource

 • Warning: Use of undefined constant ds_url - assumed 'ds_url' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /homepages/34/d404072852/htdocs/organics.co.uk/th/_function-th.php on line 105
 • Waste to energy system for gasification


กลับไปที่หน้าก่อนหน้าน