"

ระบบการดำเนินงาน

ระบบการดำเนินงานที่ทางออร์แกนนิคส์สามารถดำเนินการติดตั้ง

ชุดอุปกรณ์อาศัยการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ (Activated Air Units)

ระบบที่มีปฏิกิริยาออกซิเดชั่นทางเคมีเกิดขึ้นอัตราสูงสำหรับควบคุมกลิ่นจากแหล่งกำเนิดกลิ่นในส่วนของชุดอุปกรณ์อาศัยการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ (Activated Air Units) ประกอบด้วยตู้สแตนเลสที่มี UV-catalysts โครงตาข่าย อากาศจากบรรยากาศจะถูกส่งผ่านโดยไม่ต้องมีการบำบัดและถูกปล่อยมา

ไซโคล (Sy-clone)

ชุดอุปกรณ์ Organics stripper/scrubber ชื่อ Sy-clone® ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีกระบวนการทางเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อพื้นที่ผิวสัมผัสกับสภาพแวดล้อมมากขึ้น ทำให้เกิดการถ่ายโอนมวลสูงในปริมาตรที่ลดลง

การควบคุมกลิ่น (Odour Control)

ออร์แกนนิคส์มีประสบการณ์ทั้งในเรื่องของการระบุแหล่งที่มาของกลิ่นและการบำบัด ทางออร์แกนนิคส์มีหลากหลายเทคนิคและเทคโนโลยีเพื่อที่จะระบุและแก้ไขสถานการณ์ที่มีกลิ่นเฉพาะที่แตกต่างออกไป

 กลับไปที่หน้าก่อนหน้าน