"

การลดการปล่อยคาร์บอน

ตลาดการค้าคาร์บอนสำหรับโครงการ  CDM/JI compliance และโครงการคาร์บอนแบบสมัครใจ เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการจัดการของเสียอุตสาหกรรมทั่วโลก

ออร์แกนนิคส์มีความสามารถในการจัดหาเทคโนโลยีที่สมบูรณ์และเป็นพันธมิตรกับนักพัฒนาในโครงการกองทุนคาร์บอนเครดิต ในฐานะที่เป็นบริษัทวิศวกรรมที่มีประสบการณ์และความสามารถในการออกแบบและผลิตแก๊สชีวภาพและชีวมวลแบบครบวงจรไปใช้กับระบบพลังงาน ออร์แกนนิคส์ให้ความช่วยเหลือร่วมกับการพัฒนาโครงการการลดคาร์บอน/พลังงานทดแทน นอกจากความรู้เชิงปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรม ออร์แกนนิคส์มีประวัติที่ยาวนานและประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน CDM ทั่วโลกการจัดการที่ดีในเรื่องความรู้ของเกณฑ์และข้อตกลงในกระบวนการทำงาน

ในแต่ละปีออร์แกนนิคส์ผลักดันโครงการที่นำไปสู่​​การลดแก๊สเรือนกระจกมากขึ้น โครงการของออร์แกนนิคส์เกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดหาระบบการเงินคาร์บอน ตั้งแต่ปี 2000 ออร์แกนนิคส์จัดหาอุปกรณ์สำหรับลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนและระบบได้เติบโตขึ้นคิดเป็นร้อยละ 75 ของผลประกอบการประจำปีของบริษัท โครงการของออร์แกนนิคส์ที่ดำเนินการติดตั้งจนเสร็จสิ้นถึงปัจจุบันมีค่าโดยประมาณ 3.6 ล้านคาร์บอนเครดิต นอกจากนี้โครงการส่วนใหญ่ยังได้ใช้ประโยชน์จากแก๊สชีวภาพและชีวมวลสำหรับการสร้างพลังงาน รวมทั้งค่าเครดิตในการสร้างพลังงานประมาณ 130 เมกะวัตต์ จากกำลังการผลิต

ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์หลักและระบบเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ได้แก่ gas flares, fuel skids, dehumidifiers, bio-scrubbers, Ammonia strippers, biogas extraction networks, and purpose-built, turnkey biogas systems. 

ความต้องการในการตรวจสอบโครงการได้รับการอนุมัติเป็นอย่างละเอียดและเข้มงวด ด้วยความมุ่งมั่นและความเข้าใจในการปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อความสำเร็จของโครงการ ออร์แกนนิคส์มีความรู้เชิงปฏิบัติการและประสบการณ์ที่จำเป็นเพื่อตอบสนองมาตรฐานการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบโครงการ จากระดับคุณภาพอุปกรณ์และรายละเอียดของเครื่องมือการตรวจสอบผ่านทางร่างแบบบันทึกและมาตรฐานในการบันทึกและการรายงานผล ระบบแก๊ส SCADA รวมทั้งชิ้นส่วนจะถูกประกอบประดิษฐ์ และจัดจำหน่ายบนพื้นฐานของคุณภาพ ความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือ

โครงการลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนทางออร์แกนนิคส์ได้ทำการติดตั้งแล้วเสร็จในหลายประเทศทั่วโลก ได้แก่ เอเชีย, แอฟริกาและทวีปอเมริกากลางและอเมริกาเหนือ (เม็กซิโก)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร (ภาษาอังกฤษเท่านั้น): การลดการปล่อยคาร์บอนกลับไปที่หน้าก่อนหน้าน