"

ระบบหอเผา

ออร์แกนนิคส์รับออกแบบระบบหอเผา 6 ประเภท

หอเผา AC Range

หอเผาที่มีเปลวไฟที่เพิ่มขึ้นในระดับปกติ (simple elevated flares) ด้วยเปลวไฟที่สามารถสังเกตเห็นได้ และการควบคุมที่น้อยที่สุดในกระบวนการเผาไหม้

หอเผา SC Range Ground

หอเผาที่มีเปลวไฟที่ถูกหุ้ม (shrouded flame flares) ด้วยเปลวไฟที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้และการควบคุมอากาศเผาไหม้ (combustion air) แบบอัตโนมัติ ที่อุณหภูมิการเผาไหม้ 1,000 องศาเซลเซียส และระยะเวลาเก็บ (retention time) 0.5วินาที

หอเผา MC Range Ground

หอเผาที่มีเปลวไฟที่ถูกหุ้ม (shrouded flame flares) ที่ช่วงอุณหภูมิการเผาไหม้ถึง1,200 องศาเซลเซียส และระยะเวลาเก็บ (retention time) 0.5 วินาที

หอเผา LHC Range

หอเผาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเผาไหม้ของแก๊สที่มีค่าทางความร้อนต่ำ ในกระบวนการที่ปกคลุมด้วยแก๊สมีเทน 5% ถึง20%

หอเผา RB Range

หอเผาที่มีเปลวไฟที่ถูกหุ้มในระดับต่ำ ตลอดจนการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูง รวมทั้งส่วนของการรีไซเคิลแก๊สไอเสียเพื่อลดการก่อตัวของ NOx

หอเผา SMART

หอเผาที่ดีที่สุดของออร์แกนนิคส์ ตลอดจนการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูง รวมทั้งส่วนของการรีไซเคิลแก๊สไอเสีย, ขั้นตอนการเผาไหม้อากาศ, ขั้นตอนแก๊สเชื้อเพลิง, รวมทั้งส่วนของการรีไซเคิลแก๊สไอเสียเพื่อลดการก่อตัวของ NOx

แต่ละประเภทของหอเผาสามารถนำมารวมกันได้ตามช่วงที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน

Data sheet downloads: ระบบหอเผากลับไปที่หน้าก่อนหน้าน